Prenájom optických vlákien

 

Vlastnosti:

  • viac ako 5 000 km optických vedení
  • možnosť nového odbočenia z už existujúcich trás v pripravených spojkách
  • trasy pravidelne udržiavané a obnovované súbežne s energetickou infraštruktúrou
  • hraničné prestupy do medzinárodných sietí (Ukrajina, Maďarsko, Česká republika) 
Fyzickú vrstvu telekomunikačnej siete Energotelu tvoria úložné optické káble a závesné optické káble využívajúce podperné body energetických rozvodných sietí v štandarde podľa odporúčaní ITU-T G.652.
Optické trasy sa systematicky obnovujú a rozširujú v súlade s požiadavkami telekomunikačného trhu.

Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika