Outsourcing

 

Služba Outsourcing poskytuje klientom možnosť realizovať prevádzku telekomunikačných a vybraných IT systémov prostredníctvom Energotelu. Táto forma prevádzky ICT systémov klientovi zabezpečí prístup k špecializovaným technickým a personálnym zdrojom, ktorých kvalita je pravidelne auditovaná v systéme ISO certifikácie. Služba Outsourcing týmto spôsobom klientom zabezpečí efektívny pomer ceny a kvality pri prevádzkovaní telekomunikačných a vybraných IT systémov.


Hlavné charakteristiky outsourcingu: 

  • koncentrácia na core business a prenechanie non-core činností poskytovateľovi outsourcingu
  • sprehľadnenie organizačnej štruktúry, s tým súvisiace efektívnejšie riadenie organizácie
  • umožní stransparentniť celkové náklady a minimalizovať investície
  • dodávka špecifických služieb pre klienta
  • záväzky v súvislosti s dodávkou služieb sú upravené stredno alebo dlhodobou zmluvou


Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika